زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Friends Season 1 All Episodes
HDTV,720p,BOB,DVDrip
دانلود
23620 Aug 30
Friends Season 1 Episode 1
The One Where Monica Gets a Roommate
دانلود
19752 Feb 07
Friends Season 1 Episode 2
The One with the Sonogram at the End
دانلود
9755 Mar 10
Friends Season 1 Episode 3
The One with the Thumb
دانلود
7494 Mar 19
Friends Season 1 Episode 4
The One with George Stephanopoulos
دانلود
6836 Mar 19
Friends Season 1 Episode 5
The One with the East German Laundry Detergent
دانلود
6463 Apr 04
Friends Season 1 Episode 6
The One with the Butt
دانلود
6249 Apr 05
Friends Season 1 Episode 7
The One with the Blackout
دانلود
5369 Apr 17
Friends Season 1 Episode 9
The One Where Underdog Gets Away
دانلود
5574 Apr 17
Friends Season 1 Episode 8
The One Where Nana Dies Twice
دانلود
4742 Apr 18
Friends Season 1 Episode 16
The One with Two Parts: Part 1
دانلود
7827 Apr 20
Friends Season 1 Episode 13
The One with the Boobies
دانلود
5377 May 22
Friends Season 1 Episode 14
The One with the Candy Hearts
دانلود
5158 May 22
Friends Season 1 Episode 10
The One with the Monkey
دانلود
5926 Jun 05
Friends Season 1 Episode 11
The One with Mrs. Bing
دانلود
4383 Jun 13
Friends Season 1 Episode 12
The One with the Dozen Lasagnas
دانلود
5362 Jun 22
Friends Season 1 Episode 15
The One with the Stoned Guy
دانلود
5275 Jul 22
Friends Season 1 Episode 8
زمان اصلاح شده
دانلود
4400 Feb 15
Friends Season 1 Episode 7
زمان اصلاح شده
دانلود
4701 Feb 15
Friends Season 1 Episode 11
زمان اصلاح شده
دانلود
4077 Feb 15