زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4191 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5965 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4384 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4449 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4103 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4211 Mar 15
دانلود 4058 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4257 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3986 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3963 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4096 Mar 19
دانلود 3927 Mar 19
دانلود 3973 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4117 Mar 26
دانلود 4054 Mar 26
دانلود 3983 Mar 26
دانلود 4003 Mar 26
دانلود 4011 Mar 30
دانلود 4067 Mar 30
دانلود 4189 Mar 30