زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4196 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5988 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4395 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4466 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4114 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4221 Mar 15
دانلود 4071 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4268 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3995 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3972 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4112 Mar 19
دانلود 3936 Mar 19
دانلود 3981 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4129 Mar 26
دانلود 4066 Mar 26
دانلود 3995 Mar 26
دانلود 4014 Mar 26
دانلود 4022 Mar 30
دانلود 4076 Mar 30
دانلود 4199 Mar 30