زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 3 Episode 23
Through the Looking Glass
دانلود
4193 Nov 02
Lost Season 3 Episode 1
A Tale of Two Cities
دانلود
5977 Mar 14
Lost Season 3 Episode 2
The Glass Ballerina
دانلود
4389 Mar 14
Lost Season 3 Episode 3
Further Instructions
دانلود
4452 Mar 14
Lost Season 3 Episode 4
Every Man for Himself
دانلود
4108 Mar 14
Lost Season 3 Episode 5
The Cost of Living
دانلود
4216 Mar 15
دانلود 4065 Mar 15
Lost Season 3 Episode 7
Not in Portland
دانلود
4262 Mar 15
Lost Season 3 Episode 8
Flashes Before Your Eyes
دانلود
3990 Mar 15
Lost Season 3 Episode 9
Stranger in a Strange Land
دانلود
3966 Mar 19
Lost Season 3 Episode 10
Tricia Tanaka Is Dead
دانلود
4102 Mar 19
دانلود 3931 Mar 19
دانلود 3976 Mar 19
Lost Season 3 Episode 13
The Man from Tallahassee
دانلود
4120 Mar 26
دانلود 4057 Mar 26
دانلود 3985 Mar 26
دانلود 4004 Mar 26
دانلود 4013 Mar 30
دانلود 4069 Mar 30
دانلود 4192 Mar 30