زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3016 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3605 Nov 02
دانلود 3175 Nov 02
دانلود 4044 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8342 Feb 07
دانلود 4755 Feb 07
دانلود 5230 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3688 Feb 07
دانلود 3656 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3509 Feb 09
دانلود 4316 Feb 09
دانلود 4501 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4514 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4235 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4148 Feb 18
دانلود 4093 Feb 18
دانلود 4213 Feb 23
دانلود 4058 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4032 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4114 Feb 23