زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3020 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3611 Nov 02
دانلود 3181 Nov 02
دانلود 4051 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8352 Feb 07
دانلود 4758 Feb 07
دانلود 5235 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3691 Feb 07
دانلود 3658 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3512 Feb 09
دانلود 4321 Feb 09
دانلود 4506 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4519 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4239 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4154 Feb 18
دانلود 4099 Feb 18
دانلود 4222 Feb 23
دانلود 4065 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4036 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4120 Feb 23