زیرنویس فارسی

مرجع بزرگ دریافت زیرنویس فارسی و محلی برای گفتگوی علاقه‌مندان به سینما و هنر

آپلود زیرنویس
در صورتی که زيرنويس فارسی را وب‌سايتی مفيد می‌دانيد، با کليک بر روی کليد +1 ما را به دوستان خود توصيه کنيد:

 

فايل دفعات دانلود تاريخ افزوده‌شدن
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3027 Nov 02
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3617 Nov 02
دانلود 3186 Nov 02
دانلود 4058 Nov 02
Lost Season 2 Episode 1
Man of Science, Man of Faith
دانلود
8371 Feb 07
دانلود 4764 Feb 07
دانلود 5239 Feb 07
Lost Season 2 Episode 4
Everybody Hates Hugo
دانلود
3696 Feb 07
دانلود 3665 Feb 09
Lost Season 2 Episode 7
The Other 48 Days
دانلود
3515 Feb 09
دانلود 4326 Feb 09
دانلود 4513 Feb 09
Lost Season 2 Episode 9
What Kate Did
دانلود
4526 Feb 18
Lost Season 2 Episode 10
The 23rd Psalm
دانلود
4245 Feb 18
Lost Season 2 Episode 11
The Hunting Party
دانلود
4158 Feb 18
دانلود 4109 Feb 18
دانلود 4225 Feb 23
دانلود 4068 Feb 23
Lost Season 2 Episode 15
Maternity Leave
دانلود
4041 Feb 23
Lost Season 2 Episode 16
The Whole Truth
دانلود
4124 Feb 23